Aquaconsultants

Optimalisatie

De procesparameters van een industriële waterzuiveringsinstallatie zijn in de eerste plaats een afspiegeling van wat er zich afspeelt in het productie proces van het bedrijf. Aquaconsultants heeft al geruime tijd ervaring met de periodieke opvolging van industriele waterzuiveringsinstallaties. De geleverde rapportering is het resultaat van een combinatie van eigen analyse resultaten (microscopie en fysisch/chemische analyse) en achterliggende procesinformatie aangeleverd door de klant.

Indien noodzakelijk beschikt Aquaconsultants over eigen online analyse apparatuur die het mogelijk maakt om twee afzonderlijke waterstromen op te volgen op de onderstaande parameters:

  • Ammonium
  • Fosfaat
  • Nitraat
  • Zuurstof
  • pH
  • Redox
  • Slibconcentratie
  • Slibvolume index

Bij optimalisatie projecten wordt voornamelijk onderzocht hoe een oplossing kan geboden worden aan het voorliggend probleem, door maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. Onze projecten zijn gebaseerd op de vraag naar oplossingen voor het behalen van de vooropgestelde lozingsnormen en/of een financiële optimalisatie van het waterzuiveringsproces. Aangezien beide onderwerpen onderhevig zijn aan voortdurende wijzigingen, maakt dat Aquaconsultants steeds de optimale oplossing nastreeft tussen: investering, operationele kosten en wijzigingen in het achterliggende productieproces.