Aquaconsultants

Slibreductie

De kostprijs voor de behandeling en verwijdering van het door waterzuiveringsinstallaties geproduceerde spuislib, vormt bij veel bedrijven een belangrijk deel (tot 50%) uit van de totale werkingskosten van het zuiveringsproces. Het merendeel van de reductie technieken zijn gefocust op het verminderen of verwerken van het reeds gevormde spuislib (vb, doorgedreven ontwatering, vergisting, etc).

Aquaconsultants ontwikkelde een techniek waarbij door middel van ozon het ontstaan van het spuislib in grote mate wordt vermeden. Wij zijn verantwoordelijk voor de dimensionering, bouw , opstart en eventuele opvolging van dergelijke installaties. Tot op heden werden installaties succesvol opgestart in de volgende industrieën:

  • Chemie
  • Textiel
  • Voeding
  • Communaal

Aquaconsultants kan beschikken over een mobiele installatie die, indien gewenst, full scale testen kan uitvoeren op de betrokken WZI. Via deze weg kan met een test van enkele weken (afhankelijk van de slibleeftijd) een exacte rentabiliteit worden aangetoond. Voor enkele voorbeelden van onze realisaties met betrekking tot slibreductie , verwijzen wij graag naar onze projectfiches. Onze projecten zijn gebaseerd op de vraag naar oplossingen voor het behalen van de vooropgestelde lozingsnormen en/of een financiële optimalisatie van het waterzuiveringsproces. Aangezien beide onderwerpen onderhevig zijn aan voortdurende wijzigingen, maakt dat Aquaconsultants steeds de optimale oplossing nastreeft tussen: investering, operationele kosten en wijzigingen in het achterliggende productieproces.