Aquaconsultants

Waterhergebruik

De uitdaging voor de komende jaren in de industriële waterhuishouding is het rationaliseren van het waterverbruik. Het volledig sluiten van de waterkringloop is vandaag voor slechts enkele productie processen gerealiseerd. Het in kaart brengen van de benodigde waterkwaliteit en hoeveelheid kan mits een tertiaire behandeling de nodige besparingen opleveren.

Niet enkel het waterhergebruik, maar ook de recuperatie van energie uit afvalwaterstromen kunnen interessante processynergieën opleveren. Voor enkele voorbeelden van onze realisaties met betrekking tot waterhergebruik, verwijzen wij graag naar onze projectfiches.

Onze projecten zijn gebaseerd op de vraag naar oplossingen voor het behalen van de vooropgestelde lozingsnormen en/of een financiële optimalisatie van het waterzuiveringsproces. Aangezien beide onderwerpen onderhevig zijn aan voortdurende wijzigingen, maakt dat Aquaconsultants steeds de optimale oplossing nastreeft tussen: investering, operationele kosten en wijzigingen in het achterliggende productieproces.